top of page

צוות החברה בפיקוח דיירים

אנו מעמידים לרשות בעלי הדירות ונציגי הדיירים ממשק אחד ויחיד עם אחד ממנהלי החברה.

לצד שני מנהלי החברה עומד צוות של בעלי מקצוע מיומנים ממגוון תחומים: מהנדסי בניין, מגוון מתכננים, כלכלנים, יועצי בניה, כל אלו עומדים לרשות מנהל הפרויקט בהתאם לצורך, ובהתאם לשלב שבו נמצא הפרויקט, על מנת לתת לכם עבודה מקצועית ושירות איכותי ולוודא שאתם ממקסמים את התמורות שאתם מקבלים בפרויקט, שומרים על הנכס שלכם וזוכים לראש שקט.

חשוב שתדעו: עבודת החברה בפיקוח עבורכם, בעלי הדירות, הינה במימון היזם, כחלק מהתקצוב הכולל  של הפרויקט, בדומה לעלויות התכנון והבניה, וזו זכותכם המלאה, כבעלי הדירות ליהנות משירות זה, תוך בחירת חברת הפיקוח בהתאם לשיקול דעתכם הבלעדי.

מה כולל תהליך הפיקוח
עבור בעלי הדירות?

שלב 1.jpg
שלב 2.jpg
שלב 3.jpg
שלב 4.jpg
שלב 5.jpg
שלב 6.jpg
bottom of page